Som alternativ til at entrere med et helt Advisory Board kan du vælge at tilknytte blot en enkelt person – en såkaldt Trusted Advisor. Det er en ekstern ressource, du kan drøfte og diskutere konkrete arbejdsrelaterede projekter og problemstillinger med.

En Trusted Advisor vil altid være en aktiv leder, som har en relevant profil og kompetence i forhold til dig og dine fokusområder. Det er ikke en konsulent eller en mentor, men en person som gerne vil give af sin viden og tid, fordi han eller hun på den måde ud over at hjælpe også selv øger sit netværk og styrker sine egne kvalifikationer.