For mange virksomheder giver det stor værdi at tilknytte eksterne sparringspartnere i form af et Advisory Board eller en Trusted Advisor. Et udefra kommende perspektiv på din virksomheds udvikling og udfordringer kan være nøglen til at optimere driften, øge salg, reducere omkostninger, blive bedre rustet til at imødegå stigende konkurrence eller simpelthen finde ud af, hvad der skal være jeres strategi for fremtiden.

Men for langt de fleste er det vanskeligt at rekruttere de rette kompetencer, fordi de mangler et relevant netværk eller ikke selv er fuldstændig klar over, hvilken form for erfaring og spidskompetencer, de har mest brug for.

Birkkjær Advisory er specialister i at kortlægge jeres behov og derefter rekruttere de rette profiler til at hjælpe din virksomhed. På baggrund af en dyb forståelse for og indsigt i hvilke typer af opgaver og udfordringer, du ønsker sparring på, udarbejder vi en kompetenceprofil og anbefaling til, om et Advisory Board eller en Trusted Advisor er den rette løsning for dig. Dernæst rekrutterer vi den eller de rette profiler og præsenterer vores kandidater for dig.

Grundighed, fokus på fakta og eksekvering er nøgleordene i vores fremgangsmåde. Dermed sikrer vi dig, at du får såvel tempo som høj værdi fra starten af. Således støtter vi dig også ved at planlægge og facilitere møderne med dit Advisory Board. Vi sørger for at alle er på sporet, vi følger op mellem møderne, sikrer at de aftalte tiltag bliver gennemført, og sammen med dig vurderer vi løbende, hvad der skal være fokus på. Først når du er tryg ved, at processen er på sporet og giver værdi, er vores opgave slut.

Med et Advisory Board eller en Trusted Advisor får du tilført ny og relevant viden og skabt et fortroligt rum, hvor du kan drøfte dine udfordringer og de relevante tiltag og løsninger. Samtidig skal du ikke tage nogen særlige hensyn til eventuelle parter, for rådgivningen er til for dig. Du får dermed et bedre beslutningsgrundlag og kan komme hurtigere i mål.